Privacy- en cookieverklaring

Via onze website worden privacygevoelige gegevens of, met andere woorden, persoonsgegevens verwerkt. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens uiteraard zorgvuldig.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat we:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor rechtmatige doeleinden
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Persoongegevens

Wij zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. In deze Privacy- en Cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan om deze pagina goed te lezen.

Deze persoonsgegevens verwerken we

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Klantnummer en factuurnummer

Zo komen we aan je persoonsgegevens
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of uit andere open bronnen zoals social media.

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor deze doelen:

Reacties

Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een artikel of een recensie bij een product of online cursus, dan verwerken we je naam. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij het artikel, het product of de cursus van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, vooral wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Nieuwsbrief: tips per e-mail

We sturen je graag een nieuwsbrief, omdat je een product of online cursus bij ons hebt gekocht of omdat je jezelf hebt aangemeld. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om jou informatie en tips te kunnen sturen. We bieden onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat
je je hebt uitgeschreven.

Factureren

Als je bij ons een online cursus of ander product hebt gekocht, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijgen we bovendien te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosters van onze website(s)
 • WordPress
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Doorgifte andere landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie als adequaat land aangewezen land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Je rechten

Dit zijn de rechten die je hebt waarmee je invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via hallo@prachtigpolen.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten verbeteren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media

We willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media, via socialmedia-knoppen. Lees de privacyverklaringen van de socialmedia-kanalen die we gebruiken om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe jij en andere bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen verbeteren, gebruiken we Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube

We embedden YouTube-video’s van anderen op de website. YouTube (onderdeel van Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen we daarvoor naar de privacy- of cookieverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We publiceren een nieuwe privacyverklaring altijd op de website. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct aan jou meedelen.

Vragen?

Bedankt voor het lezen! Hopelijk is alles zo duidelijk. Mocht dat niet het geval zijn, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar hallo@prachtigpolen.nl.


Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 19-9-2021.