Algemene voorwaarden

Hoi Polen-fan,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. We hebben het kort gehouden en voor zover mogelijk in gewonemensentaal geschreven.

Mocht je na het aanschaffen van een online cursus tegen een probleem aanlopen waarover deze algemene voorwaarden niets regelen, neem je dan even contact met ons op? Dan vinden we samen een oplossing.

Artikel 1. Definities

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Wij/we of ons: Prachtig Polen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71125582, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Jij/je of jou: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een online cursus aanschaft of andere overeenkomst aangaat met ons.

Online cursus: Een vorm van informatie-overdracht van ons naar jou, in de vorm van online videomateriaal.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en ons.

Deze algemene voorwaarden mogen we aanpassen. De meest recente versie staat altijd op de website www.prachtigpolen.nl. Als de wijzigingen invloed hebben op de overeenkomst tussen jou en ons, brengen we je uiteraard van de wijziging op de hoogte.

Als er iets in deze algemene voorwaarden staat dat niet geldig is, omdat het nietig is of door jou vernietigd wordt, spreken we samen een nieuwe regel af, waarmee we hetzelfde doel bereiken.

Artikel 3. Aanbod

We doen een schriftelijk aanbod, onder meer op de website en via e-mail.

Aanbiedingen die tijdsgebonden zijn, blijven geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Je gaat akkoord met het aanbod op de manier zoals dat bij het aanbod is vermeld. Je akkoord is pas definitief wanneer deze van onze kant is bevestigd.

Artikel 4. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.

Wij doen ons uiterste best om leerzame, vermakelijke en praktische content te produceren, maar geven geen garantie over het bereiken van een resultaat.

Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en voor ingang van de verandering door.

We mogen de content, onder meer tekst- en videomateriaal, die we leveren volgens onze overeenkomst, veranderen, vernieuwen of vervangen.

Artikel 5. Online cursussen

We bieden verschillende online cursussen over Polen aan. Deze kunnen in één keer, vooraf, worden betaald.

Toegang tot de online cursus is persoonlijk. Dus mag je, in principe, inloggegevens en de materialen uit een online cursus niet met anderen delen.

Toch doen we niet zo moeilijk: het is prima als je de online cursus wilt bekijken met iemand binnen de huiselijke kring (vrienden of familie).

Je krijgt pas na betaling toegang tot een online cursus. Betalen kan met iDEAL en Bancontact.

Je krijgt toegang tot de online cursus, zolang als de online cursus bestaat op www.prachtigpolen.nl. Wij zorgen ervoor dat de online cursus minimaal één volledig jaar toegankelijk is nadat jij je ervoor hebt betaald.

Je moet een internetverbinding hebben om een online cursus te kunnen bekijken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
Het is niet mogelijk (of toegestaan) om een online cursus te downloaden.

Een online cursus kan gevolgd worden op een tijdstip dat jou goed uitkomt.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Wij zijn rechthebbende van alle teksten, afbeeldingen, illustraties, kaartjes, video’s en andere werken van intellectueel eigendom op www.prachtigpolen.nl, in onze online cursussen, op social media en in mailings. Als wij zelf niet de rechthebbende zijn, dan hebben we (voor een licentie) betaald om het werk te mogen gebruiken.

Het is voor ons belangrijk dat ons materiaal uniek is en blijft. Daarom geven we je geen toestemming om het te gebruiken, te delen, openbaar te maken, te kopiëren of na te maken, tenzij je vooraf, schriftelijk, toestemming hebt gekregen.

Het is niet toegestaan om een online cursus te downloaden.

Je mag niet zelf een online cursus aanbieden aan derden, gemaakt met informatie, materialen en werken uit een van onze online cursussen.

Maak je inbreuk op onze intellectuele-eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mogen we daarvoor een boete rekenen van € 750,- per incident en € 7.500,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van € 175.000,-.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

De betaling moet voldaan zijn voordat je toegang kunt krijgen tot een online cursus.

Elke cursus is inclusief btw.

In jouw persoonlijke dashboard op www.prachtigpolen.nl kun je op elk moment al je digitale facturen terugvinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons of de aangeboden tips en/of advies gepresenteerd in een online cursus, op onze website of social media of in mailings.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de online cursus wel of niet toe te passen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of de manier waarop je de kennis toepast, en mogelijke schade voor jou als gevolg daarvan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen of malware die op jouw computer staan of daarop komen te staan, ook niet als dat door een van ons afkomstige e-mail of via een bestand van een online cursus gebeurt.

We kunnen niet garanderen dat de online cursussen op elk moment van de dag beschikbaar zijn. Als we het probleem bemerken, kan het meestal binnen een paar uur opgelost zijn, zodat je weer gauw toegang hebt. Als je een probleem opmerkt, stuur dan een e-mail naar hallo@prachtigpolen.nl. Wij lossen het zo snel mogelijk op.

Wij zijn alleen maar aansprakelijk voor directe schade, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 9. Overige

Vanzelfsprekend gaan we nauwkeurig om met je persoonsgegevens. Dit hebben we verder beschreven in de privacy- en cookieverklaring die je op de website kunt vinden.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten leggen we voor aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden hebben we voor het laatst aangepast op 19-9-2021.